03 stycznia 2024

Zakup zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN w ramach programu grantowego 'ORLEN dla Strażaków"

Jakie jest zastosowanie ?
 
FIFISH V-Evo, który może być sterowany zdalnie lub autonomicznie. Ma wiele zastosowań, takich jak fotografia i wideo podwodne, inspekcje przemysłowe, mapowanie terenu, a w szczególności pomoc w ratownictwie i poszukiwaniach. Urządzenie takie jak dron podwodny służy często do oględzin dna różnego rodzaju zbiorników wodny, kadłubów, doków, podwodnych konstrukcji, a nawet może być przydatne podczas poszukiwań i akcji ratunkowych.

Zakup i możliwości przedmiotowego sprzętu dają możliwość używania go podczas akcji ratowniczych, profilaktycznych, szkoleniowych oraz weryfikacji zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych wynikających z potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa na akwenach wodnych po realizacji przekopu Mierzei Wiślanej a co za tym idzie zwiększonym ruchem na drogach wodnych i kąpieliskach. Nasze Stowarzyszenie uzyskało możliwość szybszego działania oraz wzrostu bezpieczeństwa i skuteczności ratowników w czasie wykonywanych zadań na stałe. 

 

ZAKUP SPRZĘTU 
DZIĘKI DOFINANSOWANIU FUNDACJI ORLEN

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​