KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU

 

REGON: 170419431 

 

NIP: 5782481943

 

KRS: 0000178814

 

NAZWA ORGANU REPREZENTACJI:

Zarząd

 

CZŁONKOWIE REPREZENTACJI:

Prezes

Wiceprezes

Naczelnik

Skarbnik

Sekretarz

 

SPOSÓB REPREZENTACJI:

Prezes zarządu reprezentuje OPS RW na zewnątrz. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP RW:

 Prezes lub Wiceprezes,

Skarbnik i Sekretarz dwuosobowo.

 

STATUS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Tak - od 2005.06.07

 

DATA WPISU DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ:

2003.11.24

 

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

 

BANK I NUMER KONTA

SANTANDER BANK POLSKA w Elblągu

87 1090 2617 0000 0001 0117 4644

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​