Zgodnie ze Statutem, Rozdział IV §19, władzami OSP RW w Elblągu są:  

 

  1. Walne zebranie

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

 

Walne zebranie to najwyższa władza, którą stanowią członkowie stowarzyszenia.

 

Zarząd wybierany jest na walnym zebraniu spośród jego członków i działa zgodnie ze statutem stowarzyszenia oraz decyzjami walnego zebrania.

 

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

 

Prezes - dh Robert MIŁOSZ

Wiceprezes - dh Sławomir SĘKOWSKI

Naczelnik - dh Jacek SONGIN

Skarbnik - dh Agnieszka BŁASZCZAK - SPRAWKA

Sekretarz (Gospodarz) - dh Adam BRUNKA

 

Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członków stowarzyszenia w czasie walnego zebrania i jest organem kontrolnym OSP RW.

 

Obecnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 

Przewodniczący - dh Paweł PARCZYK

Członek - dh Bartosz ANTCZAK

Członek - dh Jarosław BARKOWSKI

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​