OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​

                                                 ANTCZAK Bartosz - CMAS (P1)

LISTA CZŁONKÓW OSP RW ORAZ ICH UPRAWNIENIA

 

CZŁONKOWIE CZYNNI

                             BARKOWSKI Jarosław - CMAS (P1), PSS, PNO                              

                              BAŁDYGA Dariusz - ratownik wodny

                                BRUNKA Adam - PADI (Deep Diver),  

                                Motorowodny sternik morski, ratownik wodny

                                            GEREJ Szymon - CMAS (P1), Ratownik 

                                Medyczny, Instruktor KPP, Sternik   

                                Motorowodny

                               KRUK Michał

                             SELWA Kamil - ratownik wodny

                             KĄKOL Krzysztof - CMAS (P2),

                              Stermotorzysta

                                MAŁKOWSKI Tomasz CMAS (P1) sternik motorowodny

                              MIŁOSZ Monika - CMAS (PTN), sternik motorowodny, żeglarz jachtowy

                              MIŁOSZ Robert - Instruktor CMAS (M1), MNA, MNO, MPE, MZB, MSS, MPM,                                        MN1, PKB, Motorowodny sternik morski, żeglarz jachtowy morski,

                               Ratownik KPP, Ratownik Wodny MSW, Instruktor nauki pływania, Instruktor                                         sportów motorowodnych

                               PARCZYK Paweł - CMAS (P2), Ratownik

                               Medyczny, Sternik motorowodny

                                LENARTOWICZ Marek - P3 KDP CMAS 

                                           SĘKOWSKI Sławomir - CMAS (P1), Ratownik 

                               KPP, Sternik motorowodny

                              WARDZYŃSKI Radosław CMAS (P1), PSS,                             

                                SŁYŚ Katarzyna - CMAS (P1)

                                            SONGIN Jacek - CMAS (P3), Stermotorzysta, 

                                Sternik Motorowodny, Strażak PSP

                               STAWICKI Damian

                              SZCZĘSNY Bartosz

                               PIEKARCZYK Bartosz - ratownik medyczny, P1 CMAS,                          

                             SOBANTKA Przemysław - CMAS (P1)

                                 ZAŁUSKI Wojciech - CMAS (P1), Sternik 

                                 Motorowodny, Strażak PSP

                               ZIELIŃSKI Mateusz CMAS (P1), PNO,

                              GÓRSKI Dominik

                                                GÓRZNY Wojciech

*kandydaci

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

                             BŁASZCZAK - SPRAWKA Agnieszka - CMAS P1,                               

                                GOSIENIECKI Jakub CMAS (P1), PNO                              

                           SOBAŃSKI Adam - CMAS (M1), MNO, MNA, MPE              

                             LEWANDOWSKI Bartosz - Kurs

                             podstawowy OSP, Sternik motorowodny

                               Marciniec Grzegorz

                                                              

                              TATAREWICZ Angelika