BRZOSKOWSKI Tomasz* - CMAS (P1)

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​

                                                 ANTCZAK Bartosz - CMAS (P1)

LISTA CZŁONKÓW OSP RW ORAZ ICH UPRAWNIENIA

 

CZŁONKOWIE CZYNNI

                              BABIARZ Sebastian

                              BAŁDYGA Dariusz

                                BRUNKA Adam - PADI (Deep Diver),  

                                Motorowodny sternik morski

                              DĄBROWSKI Paweł

                                            GEREJ Szymon - CMAS (P1), Ratownik 

                                Medyczny, Instruktor KPP, Sternik   

                                Motorowodny

                             GRACZYK Piotr - CMAS (P1),

                             Motorowodny sternik morski

                             KACPRZAK Mariusz

                             KĄKOL Krzysztof - CMAS (P2),

                              Stermotorzysta

                             KOWAL Paweł - CMAS (P1)

                              ŁESYK Marcin - CMAS (P1), Sternik

                              motorowodny

                                MAŁKOWSKI Tomasz CMAS (P1) sternik 

                                motorowodny

                             MASZARO Daniel

                              MIKOWSKI Mariusz - PADI (AOWD)

                              MIKOŁAJCZYK Monika

                              MIŁOSZ Robert - Instruktor CMAS (M1), MNA, 

                               MNO, MPE, MZB, MSS, MPM, MN1,

                               Motorowodny sternik morski,

                               Ratownik KPP, Ratownik Wodny MSW, .

                                           NARADZYNKOWSKI Karol - CMAS (P1),  

                               Ratownik Medyczny

                               PARCZYK Paweł - CMAS (P2), Ratownik

                               Medyczny, Sternik motorowodny

                             PIECEK Marek - CMAS (P2)

                                           SĘKOWSKI Sławomir - CMAS (P1), Ratownik 

                               KPP, Sternik motorowodny

                               SIDORSKI Jakub

                                SŁYŚ Katarzyna - CMAS (P1)

                                            SONGIN Jacek - CMAS (P3), Stermotorzysta, 

                                Sternik Motorowodny, PSP

                               STAWICKI Damian

                              SZCZĘSNY Bartosz

                             TWARDOWSKI Grzegorz

                             WĘSIERSKI Jakub

                                 ZAŁUSKI Wojciech - CMAS (P1), Sternik 

                                 Motorowodny

                               ZIELIŃSKI Mateusz* CMAS (P1)

                              GÓRSKI Dominik

                                                GÓRZNY Wojciech

*kandydaci

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

                             PRĄTNICKI Marcin * - CMAS (P1)

                              BARANOWSKI Marcin

                              GRABARCZYK Agata - CMAS (P1),

                              Ratownik KPP

                              HRYTKIEWICZ Sylwester* - CMAS (P1)

                              JUST Bartosz* - CMAS (P1)

                             SKŁODOWSKI Damian* - KPP; Kursy OSP  

                             Dowódców , Ratownictwa Wodno- Lądowego, 

                             Drogowo-Technicznego,

                             Kierowców Konserwatorów Sprzętu, 

                             Kierowania Działaniem Ratowniczym, 

                             Podstawowy Strażaka Ratownika

                                              GNIDZIŃSKI Daniel* CMAS (P1)

                              IWASZKIEWICZ Maciej *

                             LEWANDOWSKI Bartosz - Kurs

                             podstawowy OSP, Sternik motorowodny

                              NAJDA Marlena Wiktoria - Sternik

                              motorowodny, Szkolenie podstawowe OSP

                                                              

                              ŻMUDA Angelika - Ratownik KPP

                             LENARTOWICZ Marek * - CMAS (P2),

                            Sternik Motorowodny,

                               PIAŁUCHA Aneta* - Ratownik KPP

                              

                              JAKÓBCZYK Robert * CMAS (P1)