OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​

                                                 ANTCZAK Bartosz - CMAS (P1)

LISTA CZŁONKÓW OSP RW ORAZ ICH UPRAWNIENIA

 

CZŁONKOWIE CZYNNI

                             BARKOWSKI Jarosław - CMAS (P1), PSS, PNO                              

                              BAŁDYGA Dariusz

                                BRUNKA Adam - PADI (Deep Diver),  

                                Motorowodny sternik morski

                                            GEREJ Szymon - CMAS (P1), Ratownik 

                                Medyczny, Instruktor KPP, Sternik   

                                Motorowodny

                             GRACZYK Piotr - CMAS (P1), PNO, PNA

                             Motorowodny sternik morski, instruktor motorowodny i żeglarski.

                             KACPRZAK Mariusz

                             KĄKOL Krzysztof - CMAS (P2),

                              Stermotorzysta

                                MAŁKOWSKI Tomasz CMAS (P1) sternik 

                                motorowodny

                              MIŁOSZ Monika - CMAS (PTN), sternik motorowodny

                              MIŁOSZ Robert - Instruktor CMAS (M1), MNA, 

                               MNO, MPE, MZB, MSS, MPM, MN1, PKB

                               Motorowodny sternik morski,

                               Ratownik KPP, Ratownik Wodny MSW, Instruktor nauki pływania.

                               PARCZYK Paweł - CMAS (P2), Ratownik

                               Medyczny, Sternik motorowodny

                             PIECEK Marek - CMAS (P2)

                                           SĘKOWSKI Sławomir - CMAS (P1), Ratownik 

                               KPP, Sternik motorowodny

                              WARDZYŃSKI Radosław CMAS (P1), PSS,                             

                                SŁYŚ Katarzyna - CMAS (P1)

                                            SONGIN Jacek - CMAS (P3), Stermotorzysta, 

                                Sternik Motorowodny, PSP

                               STAWICKI Damian

                              SZCZĘSNY Bartosz

                                WEILANDT Magdalena                             

                             SOBANTKA Przemysław - CMAS (P1)

                                 ZAŁUSKI Wojciech - CMAS (P1), Sternik 

                                 Motorowodny

                               ZIELIŃSKI Mateusz CMAS (P1), PNO,

                              GÓRSKI Dominik

                                                GÓRZNY Wojciech

*kandydaci

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

                             BŁASZCZAK - SPRAWKA Agnieszka - CMAS P1,                               

                                GOSIENIECKI Jakub CMAS (P1), PNO                              

                           SOBAŃSKI Adam - CMAS (M1), MNO, MNA, MPE              

                             LEWANDOWSKI Bartosz - Kurs

                             podstawowy OSP, Sternik motorowodny

                              NAJDA Marlena Wiktoria - Sternik

                              motorowodny, Szkolenie podstawowe OSP

                                                              

                              ŻMUDA Angelika - Ratownik KPP