Nasza OSP RW w Elblągu działa w oparciu o art. 32 ust. 2,3 i 4 Ustawy

o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 z 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym

z dnia 8 marca 1990 r. Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami w zakresie realizacji zadań własnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności oraz jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

    Nasza jednostka prowadzi akcje ratunkowe podczas klęsk żywiołowych, poszukiwań osób zaginionych, mienia oraz zadania przeciwpowodziowe powierzone przez Urząd Miasta Elbląga. Jednostka istnieje od ponad 20 lat

i zrzesza kilkadziesiąt osób czynnie biorących udział w życiu jednostki. Członkowie OSP uczestniczą w kursach i wyjazdach szkoleniowych podnoszących ich wiedzę i umiejętności. Jednostka jest zarejestrowana sądownie z własnym statutem, której działalność w całej rozciągłości podlega finansowaniu w zadaniach własnych miasta. Wysoki poziom kwalifikacji zdobyty przez członków OSP RW w Elblągu może poświadczyć fakt udziału

w wielu akcjach prowadzonych samodzielnie jak i wspólnie z nurkami

z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, m.in. poszukiwanie i wydobycie

z dużej głębokości ciała płetwonurka będącego pod wodą 21 lat w jeziorze Wuksniki lub poszukiwania ofiar oraz mienia po przejściu „Białego Szkwału” na jeziorach mazurskich w 2007 roku oraz zabezpieczanie imprez masowych nad akwenami wodnymi.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​