07 sierpnia 2016

W dniach 30.07 - 14.08.2016 r. odbył się obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla członków naszej OSP RW i ich rodzin. Nasze ćwiczenia miały na celu podnoszenie naszych kwalifikacji oraz szkolenie nowych członków. W ramach obozu przeszkolonych zostało dwóch naszych druhów na stopień KDP CMAS P1 oraz jeden na P3. Szkolenie przeprowadzone było przez zaprzyjaźnionego instruktora z Płetwala w Giżycku. Prowadzone były również zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy oraz nawigacji podwodnej. W ramach współpracy z miejscowymi Władzami m. Jastarnia oraz miejscową OSP zabezpieczaliśmy odbywające się w Jastarni „Dni Węgorza”. W szkoleniu czynny udział brali również członkowie Państwowej Straży Pożarnej z Elbląga przekazując nam swoje wsparcie, umiejętności i doświadczenie. Jako członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej działamy poświęcając swój wolny czas, a czasami zdrowie dla ratowania zdrowia, życia osób i mienia. W związku z powyższym staramy się pogodzić nasze obowiązki wynikające z działalności statutowej i chęcią niesienia pomocy innym z czasem poświęconym rodzinie. Dlatego też nasz obóz szkoleniowo-wypoczynkowy ma taki, a nie inny charakter. Obecność naszych rodzin w tym okresie miała korzystny wpływ na działalność naszych członków podnosząc ich morale oraz chęć do działania i szkolenia w przyszłości jednocześnie budując zrozumienie i pozytywne ich nastawienie do czynności jakie musimy wykonywać i czasu jaki musimy na to poświęcić. Kolejny obóz już za rok. Serdecznie zapraszamy.

 

Jastarnia. Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​